Treći sastanak Upravljačkog odbora Projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”

U Prostorijama Delegacije Europske unije u Sarajevu 18. februara / veljače 2020. godine je održan treći sastanak Upravljačkog odbora Projekta “EU za bolju civilnu zaštitu u BiH – izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske / Evropske unije”. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske, Ministarstva sigurnosti / bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane / obrane Bosne i Hercegovine, Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, Odjela za javnu sigurnost / bezbjednost Brčko Distrikta BiH i Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR, a sastanak je predvodio gospodin Johannes Hintzen kao predstavnik Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i program menadžer projekta.

Članovima Upravljačkog odbora su predstavljene dosadašnje aktivnosti u sklopu projekta kao i kalendar narednih dešavanja, a gospodin Damir Trut je prezentirao sistem inspekcije u sistemu civilne zaštite Republike Hrvatske.

Sastanak je protekao u prijatnoj i produktivnoj atmosferi.

Share: