O Projektu

EU Civil Protection Mechanism
Mehanizam Europske unije / Evropske unije za civilnu zaštitu

Prvi ozbiljniji začeci saradnje / suradnje u oblasti civilne zaštite na globalnom nivou, započeli su još davne 1985. godine, na sastanku ministara u Rimu. Nakon tog perioda pravljeni su određeni koraci vezani za pripravnost u (iz)vanrednim situacijama, odnosno uspostavljanje međusobnog mehanizma za rješavanje kriza koje su uključivale i terorističke prijetnje. Ideja je zaživjela kroz osnivanje Mehanizma civilne zaštite EU 2001. godine, s ciljem kako bi on podržao mobilizaciju hitne pomoći u slučaju velikih katastrofa unutar i izvan EU. Saznaj vise.

O projektu - EU za bolju civilnu zaštitu

Zašto projekat „EU za bolju civilnu zaštitu“ u Bosni i Hercegovini?
Kako će akcija poboljšati situaciju targetiranih grupa / skupina i konačnih korisnika?

Predprojektna situacija u sistemu zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini ne zadovoljava u potpunosti kriterije i stardarde Europske / Evropske unije. Implementacija projektnih aktivnosti definiranih prioriteta Projekta „EU za bolju civilnu zaštitu“ će značajno poboljšati status sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini, koji će stvoriti uvjete za pristupanje Mehanizmu civilne zaštite Europske / Evropske unije, posebno procjenu rizika od poplava na sjeveru i od požara na jugu države. Implementacija svih planiranih aktivnosti će smanjiti osjetljivost na teritoriji Bosne i Hercegovine i kreirat će uvjete za pristupanje BiH Mehanizmu civilne zaštite Europske / Evropske unije.

Projekat je struktuiran u komponente (radni paketi, WP) i aktivnosti (Akt.X.X) za bolje upravljanje kao i olakšanu implementaciju i monitoring.

1. Razvoj kapaciteta civilne zaštite (WP 1)

Voditelj/Vođa paketa: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Ravnateljstvo civilne zaštite)

Cilj ove aktivnosti je da doprinese pripremanju sistema civilne zaštite u Bosni i Hercegovini za proces pristupanja Mehanizmu civilne zaštite Europske / Evropske unije. Aktivnosti uključuju mjere izgradnje ili poboljšanja kapaciteta pravnih, tehničkih, materijalnih i ljudskih resursa u resoru civilne zaštite u Bosni i Hercegovini, u skladu sa zahtjevima Mehanizma civilne zaštite Europske / Evropske unije.

2. Obuka za interventne i spasilačke timove (WP2)

Voditelj/Vođa paketa: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Ravnateljstvo civilne zaštite)

Cilj aktivnosti ovog paketa (WP2) jeste da se poveća znanje i vještine interventnih timova,  kako bi se moglo efikasno odgovoriti na krizne situacije, te osigurati dugoročni, kontinuirani i održivi program obuke.

3. Pristup smanjenju rizika od nesreće (WP3)

Voditelj/Vođa paketa: AZUR

Cilj ove aktivnosti (WP3) je da poveća kapacitete lokalnih zajednica (prvenstveno općina u FBiH / opština u RS) u aktivnostima smanjenja rizika od nesreća, pružajući pomoć u razvoju traženih planova i analiza u skladu sa EU smjernicama, politikama i najboljim praksama. Ovo će direktno doprinijeti stvaranju standardiziranog pristupa smanjenju rizika od nesreća i ojačavanju kapaciteta u Bosni i Hercegovini, u području prevencije i spremnosti odgovora na prirodne i druge nesreće / elementarne nepogode.

4. Vidljivost projekta (WP4)

Voditelj/Vođa paketa: AZUR

Cilj ove aktivnosti (WP4) je da se razvije vidljivost, čime će se širiti i svijest javnosti o prevenciji i poboljšanju odgovora na prirodne i druge nesreće, prvenstveno u lokalnim zajednicama.

5. Projektni menadžment i izvještavanje (W5)

Voditelj/Vođa paketa: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Ravnateljstvo civilne zaštite)

Cilj ove aktivnosti (WP5) jeste osigurati / obezbjediti efektivnu, uspješnu i blagovremenu implementaciju Projekta. Projekat uključuje mnoge lokalne i međunarodne organe. Prema tome, koordiancija, suradnja, kontinuirani monitoring i evaluacija projektne implementacije je preduvjet / preduslov za uspješnost Projekta.

Očekivani Rezultati

Nadležne institucije razvile su kapacitete kako bi Bosna i Hercegovina postala sudionik / učesnik u Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu.

Institucije civilne zaštite kao i interventne i spasilačke snage sposobne su zajedno djelotvorno odgovoriti u slučaju katastrofe u Bosni i Hercegovini

Uspostavljen je pristup smanjivanju rizika od katastrofa kroz integriranu procjenu rizika u planove za pripremljenost na cijelom području u Bosni i Hercegovini.

Osiguran vizibilitet projekta i kvalitetno izvještanje o projektu

Projektni partneri

Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Europska unija) – koordinator

Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR (iz Bosne i Hercegovine) – partner

Korisnici projekta

Ministarstvo sigurnosti / Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske

Federalna uprava civilne zaštite

Odjel za javnu sigurnost / Odjeljenje za javnu bezbjednost Brčko Distrikta BiH

Krajnji korisnici

Općine/opštine i lokalne zajednice u Bosni Hercegovini, koje su tretirane Projektom “EU za bolju civilnu zaštitu”:

Federacija Bosne i Hercegovine:
Bosanska Krupa
Tuzla
Vitez
Stari Grad Sarajevo
Pale u FBiH
Čitluk
Stolac
Neum

Republika Srpska:
Jezero
Kupres (RS)
Kneževo
Modriča
Ugljevik
Vlasenica
Milići

Ciljevi Projekta

Glavni cilj je smanjiti osjetljivost i povećati otpornost na prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe na svim razinama u Bosni i Hercegovini.

Specifični cilj je imati pojačane kapacitete civilne zaštite na području prevencije, pripravnosti i odgovora na prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe uzimajući u obzir najbolje EU prakse.

Trajanje Projekta

01/03/2019 – 01/11/2021

Vrijednost Projekta

1.498.800 €

(finansirano od strane Europske / Evropske unije)

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of AZUR Association and do not necessarily reflect the views of the European Union