Osmi sastanak Upravljačke grupe (SCM 8), u sklopu projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”

U ponedjeljak, 06.09.2021. godine u prostorijama Operativno komunikacijskog centra Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine održat će se osmi po redu sastanak Upravljačke grupe projekta, čiji učesnici su predstavnici iz:

  • Delegacije Europske unije u BiH
  • Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (voditelj projekta)
  • Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR (koordinator projekta)
  • Ministarstva sigurnosti-bezbjednosti BiH
  • Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske
  • Federalne uprave civilne zaštite
  • Odjela za javnu sigurnost-bezbjednost Brčko Distrikta BiH

Osmi  sastanak Upravnog odbora u okviru projekta “EU za bolju civilnu zaštitu” (SCM) je održan dana 6.9.2021. godine, u prostorijama Operativno komunikacijskiog centra 112, u sklopu Ministarstva sigurnosti /bezbjednosti BiH.

Učesnike sastanka pozdravili su gđa. Biljana Tomić, voditeljica programa u DEU -u i g. Damir Trut, pomoćnik ministra i voditelj projekta. 

Nakon pozdravnih riječi predstavnici konzorcijskih partnera Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH I Asocijacija za upravljanje rizicima su predstavili dinamiku realizacije planskih obaveza u sklopu radnih paketa:

WP 1 – Razvoj kapaciteta civilne zaštite (WP 1) – izvjestilac MUP RH WP 2 – Obuka za interventne i spasilačke timove (WP2) – izvjestilac MUP RH WP 3 – Pristup smanjenju rizika od nesreće (WP3) – izvjestilac AZUR WP 4 – Vidljivost projekta (WP4) – izvjestilac AZUR

Izvjestioci su naveli da su sve predviđene aktivnosti završene, dok će preostale će biti okončane do kraja projekta.

Nakon predstavljanja radnih paketa, sudionici sastanka razgovarali su o završnoj vježbi koja će se održati u Banja Luci u periodu 11.-15.10.2021 (FEX EU CZ BL 2021). Sudionici su se složili su se usaglasili u pogledu završne vježbe, da će svi koraci i detalji veazani za organizaciju i provođenje vježbe, biti dogovoreni na Završnoj planskoj konferenciji 07. 09.2021. godine u Banja Luci.

Također na SCM sastanku se razgovaralo o Završnoj konferenciji. (Ceremoniji zatvaranja projekta), zakazanoj za 22.10.2021. godine, koja će se održati u Sarajevu, uvažavajući potrebe promocije projekta, u skladu sa stanje epidemije Covid 19.

Share: