6. Sastanak Upravljačkog odbora Projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”

U četvrtak, 28. januara / sječnja 2021. godine će se održati šesti sastanak Upravljaččke grupe projekta EU za bolju civilnu zaštitu – Izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije.

Sastanku koji će biti održan online će prisustvovati članovi Odbora odnosno predstavnici Europske unije u BiH, Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske, Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR, Ministarstva sigurnosti / bezbjednosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske te Odjela za javnu sigurnost Brčko Distrikta BiH, a diskutovat se o novom kalendaru aktivnosti.

Share: