Radionica u Banjaluci, u sklopu Projekta “EU za civilnu zaštitu”

U hotelu Jelena u Banjaluci se 28. i 29.11.2019. godine  održana, u okvru provođenja Projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”, radionica “Podrška provedbi protokola o suradnji i uspostavljanju kontakt tačke za saradnju / suradnju sa Mehanizmom civilne zaštite Europske unije” u sklopu WP1 Projekta. Razvoj kapaciteta civilne zaštite, a u skladu sa predviđenim aktivnostima projekta „EU za bolju civilnu zaštitu – Izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije.“ Organizatori su Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR iz Bosne i Hercegovine.

Redionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva sigurnosti / bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Federalne uprave civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, Odjela za javnu sigurnost / bezbjednost Brčko Distrikta BiH, te predstavnici Bezbjednosnog istraživačkog centra iz Banja Luke.

Predavanja u okviru radionice, za oba dana su uključivala prezentaciju iskustava Bosne i Hercegovine, u koordinaciji međunarodne pomoći, pripreme za provođenje / provedbu tri vježbe i njihove analize, predstavljanje dostupnih mehanizama i inovativnih rješenja kao prezentaciju iskustava Republike Hrvatske, vezanih za migrantsku krizu 2015/2016.

Predavači su eminentni stručnjaci, g. Robert Mikac i g. Krunoslav Katić.

Share: