Radionica: Rasprava o preliminarnim rezultatima za radnu aktivnost 1.2. u sklopu Projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”

Dana 15. i 16.10.2019. godine u hotelu Sunce u Neumu a u organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite MUP Republike Hrvatske i Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR održana je,

Radionica: Rasprava o preliminarnim rezultatima za radnu aktivnost 1.2., kao dio radnog paketa WP 1. Razvoj kapaciteta civilne zaštite

Radionica je održana u sklopu implementacije projekta „EU za bolju civilnu zaštitu“ radi pristupanja BiH Mehanizmu civilne zaštite Europske / Evropske unije.

Radionici su prisustvovali stručnjaci iz institucija civilne zaštite Bosne i Hercegovine, uključujući:

  • Ministarstvo sigurnosti / bezbjednosti Bosne i Hercegovine
  • Federalna uprava civilne zaštite
  • Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske
  • Odjel za javnu sigurnost/ Odjeljenje za javnu bezbjednost Brčko Distrikta BiH
  • Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-sanskog kantona
  • Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
  • Uprava za civilnu zaštitu Srednjobosanskog kantona /Županije Središnja Bosna
  • Županijska uprava civilne zaštite Županije Posavske
  • Kantonalna uprava civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
  • Uprava civilne zaštite Županije Hercegbosanske / Kantona 10

Tematske cjeline na radionici su uključivale predavanja o metodologiji i načinu analize zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, Europskoj / Evropskoj uniji i Republici Hrvatskoj, analizu strateškog i normativnog okvira, institucija i ključnih aktera, analizu sistema / sustava civilne zaštite i njegovog djelovanja kao i analizu međunarodne suradnje.

Predavači su bili eminentni stručnjaci, doc.dr.sc. Robert Mikac i Krunoslav Katić, MSc, a učesnici su po završetku radionice dobili certifikate.

Share: