Pregled tromjesečnih planiranih aktivnosti – Realizacija projektnih aktivnosti do kraja 2019. godine, u okviru Projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”

MJESEC     AKTIVNOST     DATUM     LOKACIJA     R/O
OKTOBAR / LISTOPAD 2019 Drugi sastanak Upravljačke grupe   2.10.2019. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Sarajevo, BiH   R
Radionica: Procjena rizika od katastrofa / procjena rizika od požara   3.10.2019. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Sarajevo, BiH   R  
 WP 1. Razvoj kapaciteta civilne zaštite Radionica: Rasprava o preliminarnim rezultatima za radnu aktivnost 1.2   15. i 16.10.2019. Neum, (hotel Sunce) Federacija BiH, BiH R
WP 1.  Razvoj kapaciteta civilne zaštite Radionica: Podrška provedbi Protokola o suradnji i uspostavljanja kontakt tačke za suradnju s Mehanizmom civilne zaštite Europske unije – radna aktivnost 1[H1] .1     17.i 18.10.2019.   Neum, (hotel Sunce), Federacija BiH, BiH   R
NOVEMBAR / STUDENI 2019 Inicijalna planska konferencija   5.11.2019.   OKC 112, Ministarstvo sigurnosti BiH ili hotel, Sarajevo, BiH     P    
Posjeta visokih predstavnika partnera projekta Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske (posjeta direktora)   11. i 12.11.2019. Zagreb, Republika Hrvatska, EU   P
  WP 1. Razvoj kapaciteta civilne zaštite Radionica: Podrške provedbi Protokola o suradnji i uspostavljanju kontakt točke sa Mehanizmom civilne zaštite EU     28. i 29.11.2019. Banja Luka Republika Srpska, BiH   P
DECEMBAR / PROSINAC 2019   Studijsko putovanje učesnika projekta   3. i 4.12.2019. Zagreb, Republika Hrvatska, EU P
Konferencija otvaranja projekta 11.12.2019. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Sarajevo, BiH P
FEBRUAR / VELJAČA 2020 Treći sastanak Upravljačke grupe 6.2.2019. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Sarajevo, BiH   P

 [H1]

Share: