Posjet(a) direktora projektnih partnera Zagreb, u sklopu projekta “EU za bolju civilnu zaštitu” – 11. i 12.11.2019. godine

U sklopu projekta “EU za bolju civilnu zaštitu – Izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“ u periodu od 11. do 12.11.2019. godine u Zagrebu se održala posjeta Ravnateljstvu civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Ravnateljstvo civilne zaštite su posjetili predstavnici Ministarstva sigurnosti / bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, Odjela za javnu sigurnost / Odjeljenja za javnu bezbjednost Brčko Distrikta BiH, kao i Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR koja je ujedno i jedan od koordinatora ovog Projekta.

U sklopu posjete je održana prezentacija o mjestu, ulozi i nadležnosti novoustrojenog Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, način funkcioniranja i odgovornosti lokalnog i državnog nivoa u sistemu civilne zaštite.

Pored prezentacije, učesnici su posjetili Operativni centar civilne zaštite i Županijski centar 112 Zagreb, te su tom prilikom upoznali način rada, ulogu i zadaću centara u svakodnevnom operativnom radu i kriznim situacijama.

Share: