Osposobljavanje za traganje i spašavanje u ruševinama (USAR 3) – Brčko

U periodu od 04.09. do 11.09.2021. godine na području Brčko distrikta BiH provodi se osposobljavanje za traganje i spašavanje u ruševinama za pripadnike Odjela za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH, Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.

Glavni cilj aktivnosti je osposobljavanje pripadnika pomenutih korisnika projekta za sudjelovanje u akcijama traganja i spašavanja za unesrećenim osobama nakon razornog potresa, klizišta, odrona i drugih situacija u kojima je potrebno koristiti opremu i tehnike za spašavanje iz ruševina.

Na osposobljavanju je 30 pripadnika korisnika projekta. Iz redova Ravnateljstva civilne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske sudjelovat će 7 osoba u svojstvu instruktora i vježbatelja (suradnika u nastavi). Instruktori i vježbatelji će polaznicima demonstrirati metode i tehnike koje se koriste u traganju i spašavanju iz ruševina, sukladno važećem Programu osposobljavanja za traganje i spašavanje u ruševinama u RH.

Organizacijsku i tehničku podršku provođenju treninga pruža Asocijacija za upravljanje rizicima, u clju ugodnog i sigurnog provođenja treninga, na putu ka punopravnom članstvu Mehanizma unije za civilnu zaštitu.

Vježba – osposobljavanje za traganje i spašavanje u ruševinama (USAR 3) je uspješno obavljena i okončana u skladu sa projektnim planom i predviđenim aktivnostima , bez smetnji, incidenata i problema sa pandemijom korona virusa.

Share: