Opštini Jezero i Opštini Kupres RS dodijeljena DRR planska dokumentacija, u okviru Projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”

U okviru Projekta “EU za bolju civilnu zaštitu” te radnog paketa 3 (WP3) u četvrtak 13.08.2020. godine je Opšini Jezero i Opštini Kupres Republika Srpska dodijeljena planska dokumentacija i računarska oprema: Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara te Procjena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, Plan zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, potom Laptop DELL, Monitor DELL, Desktop računar HP sa pratećom opremom i GIS baza.

Dodjelom opreme i planske dokumentacije općine će značajno podići nivo zaštite stanovništva od nepogoda. Planska dokumentacija je urađena u skladu sa domaćim zakonodavstvom i EU standardima te je od strateškog značaja obzirom da su detaljno elaborirani rizici od poplava, zemljotresa, klizišta, požara, eksplozija, epidemije te planovi za zaštitu od istih.

Share: