Održane dvije radionice u Brčkom u okviru provođenja Projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”

U hotelu Jelena u Brčkom su u periodu od 11. do 14.02.2020. godine održane dvije radionice u okviru provođenja Projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”: Obuka o pripremi projektnih prijedloga za konkurse objavljenje u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu te Evaluacijska radionica za radnu aktivnost 1.4. Obje radionice su u sklopu WP1. Razvoj kapaciteta civilne zaštite, a u skladu sa predviđenim aktivnostima projekta „EU za bolju civilnu zaštitu – Izdradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije.“ Oragnizatori su Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske i Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR Bosna i Hercegovina.

Prisustvovali su predstavnici Ministarstva sigurnosti / bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Odjela za javnu sigurnost / bezbjednost Brčko Distrikta BiH.

Tematske oblasti na radionicama su uključivale uvod u projektni menadžment, izradu projektnih prijedloga, rezultate već provedenih projekata, sistem ranog upozoravanja u civilnoj zaštiti, njegove aspekte uspostave i značaj.

Polaznici radionica su ponijeli pozitivna i korisna iskustva sa održanih radnionica.

Share: