Obuka upravljanja kampom – Neum, u okviru projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”

U periodu 14.06. – 18.06. 2021. godine u hotelu Sunce, Neum se održava obuka upravljanja kampom a u okviru projekta EU za bolju civilnu zaštitu – Izgradnja kapaciteta i priprema BiH za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu.

Zajedničkim snagama na putu ka pristupanju Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu ‘

Planirana su dva zasebna treninga za učesnike projekta, odnosno predstavnike Ministarstva sigurnosti / bezbjednosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske te Odjela za javnu sigrunost / bezbjednost Brčko distrikta BiH.

Eminentni predavači iz Republike Hrvatske će učesnicima prenijeti znanje o kamp menadžmentu, uspostavom kampova za zbinjavanje ljudi i međunarodnim smjernicama kao i znanje o upravljanju bazom operacija.

Od 14.06.2021. do 16.06.2021. održan je prvi trening Kamp menadžmenta, u sklopu projekta EU 4 Better Civil Protection – Capacity building and preparation of B&H for the Union Civil Protection Mechanism, u kojem su učestvovala 24 učesnika. 

Učesnici ovog treninga/kursa su uposlenici civilnih zaštita u Bosni i Hercegovini, sa razine države, entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Trening polaznika su proveli eminentni predavači iz Europske unije, iz Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a Republike Hrvatske:

  • Igor Milić, načelnik sektora za pripravnost i koordinaciju
  • Tomislav Marević, voditelj službe za operativnu pripravnost
  • Mladen Boričević, voditelj službe za opremanje i razvoj

U sklopu ovog treninga/kursa obrađene su teme: 

  • planiranja i uspostavljanja kampova za zbrinjavanje ljudi, 
  • međunarodne smjernice u području kamp menadžmenta, 
  • planiranje i upravljanje bazom operacija te funkcionalan pristup kamp menadžmentu. 

Predavači su kroz trening obuhvatili i zajedničke timske vježbe, te naveli dobre primjere i prakse.

Po završetku treninga urađena je i grupna evaluacija provedenog treninga te podjela certifikata.

Vježbu u Neumu posjetio je i direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske g. Milan Novitović, koji je u svoje ime i u ime Republičke uprave civilne zaštite RS, dao podršku projektu i aktivnostima u projektu.

Vježbu u Neumu posjetio je i direktor Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske  g. Damir Trut (koji je ujedno i projekt menadžer), koji je u svoje ime i u ime Ravnateljstva civilne zaštite MUP RH dao podršku projektu i aktivnostima u projektu.

Nakon uspješno održane radionice i vježbe, polaznicima su uručeni certifikati.

Zahvaljujemo se svim učesnicima i predavačima ovog treninga/kursa za aktivno učešće i dopinos za uspješnu provedbu treninga/kursa. Posebnu zahvalnost upućujemo Europskoj uniji koja financira ovaj projekat, te Delegaciji Europske unije u BiH na značajnoj podršci u provođenju projekta.

Od 16.06.-18.06.2021. godine na radionici prisustvuje druga grupa polaznika Kamp menadžmenta iz civilnih zaštita u Bosni i Hercegovini koje su i korisnici projekta, sa predavačima:

  • Igor Milić, načelnik sektora za pripravnost i koordinaciju
  • Tomislav Marević, voditelj službe za operativnu pripravnost
  • Mladen Boričević, voditelj službe za opremanje i razvoj

Ukratko o projektu:

Projekt finansira Europska unija kroz Instrument za predpristupnu pomoć (IPA), a trajanje projekta je od 01.03.2019. do 01.11.2021. godine.

Projekt se sastoji od pet radnih paketa.

Opći cilj Projekta je smanjiti ranjivost na prirodne i druge katastrofe, na svim nivoima Bosne i Hercegovine.

Share: