Trening Spašavanje / spasavanje na vodi – Banja Luka (WR 1)

Od 29.06. do 02.07.2021. godine u Banja Luci se održava trening “Spašavanje na vodi” (Water Rescue) u okviru projekta EU za bolju civilnu zaštitu – Izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu.

Učesnici treninga su predstavnici organa civilne zaštite u Bosni i Hercegovini (Pripadnici Ministarstva sigurnosti / bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, Federalne uprave civilne zaštite i Odjela za javnu sigurnost Brčko Distrikta BiH). Učesnici imaju priliku učiti i praktično prolaziti aktivnosti u okviru modula Spašavanja na vodi o: NFPA standardima, osobnoj / ličnoj i grupnoj opremi, hidrologiji, zoniranju i procjeni rizika, Rescue 3, medicinskim razmatranjima i dekontaminaciji, teorijskom i praktičnom dijelu užeta za spašavanje, hodanju u plitkoj vodi, sidrištima, mehaničnoj prednosti, spašavanju iz vozila, sistemu za brzo otpuštanje, navezivanju i pozicioniranju plovila kao i o potragama i helikopteru.

Predavači i instruktori na treningu, u realizaciji treninga Spašavanje na vodi su stručnjaci iz Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Hrvatske gorske službe spašavanja.

Polaznici su u navedenom periodu praktično prolazili aktivnosti na spašavanju na vodi gdje su pokazali svoje vještine i stečena znanja, čime je okončan i postupak provjere njihove osposobljenosti na aktivnosti za spašavanje na vodi. Provedeni trening je jako značajan za Bosnu i Hercegovinu, kao zemlju koja je jako bogata vodenim resursima, pogotovo imajući u vidu činjenicu da su se u Bosni i Hercegovini u nekoliko navrata dogodile poplave koje su izazvale velike materijalne štete. Po završetku aktivnosti obuke iz oblasti spašavanja iz vode, učesnicima su uručeni certifikati za uspješan prolozak obuke.

Obuka je dio projektnih aktivnosti koja se provodi sa ciljem ospobljavanja civilnih zaštita u Bosni Hercegovini radi pripreme za finalnu vježbu, koja će se provesti na lokaciji Banja Luke, kao finalna operativna aktivnost u provođenju projekta EU za bolju civilnu zaštitu u BiH.

Vježba je provedena uspješno, uz visoku primjenu mjera zaštite od Covid 19, te lične i kolektivne zaštite od povreda.

Provoditelji treninga i učesnici iskazuju zahvalnost Europskoj uniji na finansiranju projekta, posebno imajući u vidu činjenicu da zaštite i spašavanje je od posebno interesa za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini.

Ukratko o projektu:

Projekt finansira Europska unija kroz Instrument za predpristupnu pomoć (IPA), a trajanje projekta je od 01.03.2019. do 01.11.2021. godine.

Projekt se sastoji od pet radnih paketa.

Opći cilj Projekta je smanjiti ranjivost na prirodne i druge katastrofe, na svim nivoima Bosne i Hercegovine.

Share: