Najava radionice u Banjaluci, u sklopu projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”

U hotelu Jelena u Banjaluci će se 28. i 29.11.2019. godine održati radionica Podrška provedbi protokola o suradnji i uspostavljanju kontakt tačke za suradnju sa Mehanizmom civilne zaštite Europske unije u sklopu WP1. Razvoj kapaciteta civilne zaštite, a u skladu sa predviđenim aktivnostima projekta „EU za bolju civilnu zaštitu – Izdradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije.“ Oragnizatori su Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR Sarajevo.

Prisustvovat će predstavnici Ministarstva sigurnosti / bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Federalne uprave civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, Odjela za javnu sigurnost / Odjeljenja za javnu bezbjednost Brčko Distrikta BiH, te predstavnici Bezbjednosnog istraživačkog centra.

Predavanja oba dana radionice uključuju prezentaciju iskustava Bosne i Hercegovine u koordinaciji međunarodne pomoći, pripreme za provedbu tri vježbe i njihove analize, predstavljanje dostupnih mehanizama i inovativnih rješenja kao prezentaciju iskustava Republike Hrvatske vezanih za migrantsku krizu 2015/2016.

Predavači su eminentni stručnjaci, gospodin Robert Mikac i gospodin Krunoslav Katić.

Share: