Konferencija „Priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“, u sklopu Projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”

U četvrtak, 12.12.2019. godine tekuće godine u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine sa početkom u 10 sati održat će se Konferencija „Priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“ a u sklopu Projekta „EU za bolju civilnu zaštitu.“ Cilj Konferencije je da se predstave dosadašnji rezultati i provedene aktivnosti u sklopu Projekta. Očekuje se prisustvo diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini, predstavnika općinskih / opštinskih, kantonalnih / županijskih, entitetskih i državnih nivoa vlasti kao i korisnika Projekta.

Prvog marta 2019. godine je počela implementacija Projekta koja provodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, kao voditelj / vođa Konzorcija sa partnerom iz Bosne i Hercegovine, Ascijacijom za upravljanje rizicima –AZUR, a  koji su odabrani kroz međunarodni poziv od strane Delegacije EU u BiH.

Projekt traje dvije godine (2019-2021) i u potpunosti ga finansira / financira Evropska unija, kroz Instrument za pred-pristupnu pomoć (IPA), u vrijednosti od približno 1,5 miliona eura, namijenjenih za obuke, vježbe, planove, procjene i druge dokumente a korisnici istog su: Ministarstvo sigurnosti BiH, Federalna uprava civilne zaštite Federacije BiH, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske, Odjel za javnu sigurnost / Odjeljenje za javni bezbjednost Brčko Distrikt BiH, te lokalne zajednice.

Share: