Finalna planska konferencija za završnu vježbu (FPC)

U utorak, 07.09. u Banja Luci se održala Finalna planska konferencija (FPC) za završnu vježbu na kojoj će učešće uzeti predstavnici projektnih partnera, Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, te Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR.


Primarni cilj završne planske konferencije je završetak izrade i usvajanje elaborata vježbe sa svim potrebnim elementima vježbe (detaljni scenarij, ciljevi vježbe, sudionici vježbe, priprema lokacija, dinamika vježbe, plan logistike i sigurnosti, program za promatrače i analiza vježbe). Poseban naglasak je određivanje predstavnika partnera u projektu u tematske timove za organizaciju vježbe, u skladu sa elaboratom vježbe te precizno definiranje vježbovne skupine/grupe.

Operativni timovi koji se nominiraju za vježbu moraju imati završene treninge u radnom paketu 1. (CMI – Uvodni tečaj/kurs u Mehanizam Unije za civilne zaštitu) i radnom paketu 2.  (kamp menadžement, traganje i spašavanje iz ruševina, traganje i spašavanje na vodi – RESCUE 3)

Na konferenciji sudjeluju po dva predstavnika svakog od partnera u projektu (Ministarstvo sigurnosti-bezbjednosti BiH, Federalna uprava civilne zaštite, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske, Odjela za javnu sigurnost-bezbjednost Brčko Distrikta BiH). Na konferenciji sudjeluju predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite MUP RH kao voditelj Konzorcija, te predstavnici AZUR-a za logističku potporu/podršku.

Konferencija je protekla u konstruktivnoj atmosferi.

Share: