Najava Inicijalne planske konferencije 5.11.2019. godine, u sklopu projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”

U organizaciji Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR i Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske u utorak, 5.11.2019. godine održat će se Inicijalna planska konferencija za terensku vježbu, sa početkom u 09:30 sati u prostorijama Operativno-komunikacijskog centra (OKC), zgrada Vijeća / Savjeta ministara (Trg Bosne i Hercegovine). Konferencija se realizira u sklopu implementacije projekta „EU za bolju civilnu zaštitu – Izgradnja kapaciteta i priprema BiH za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“ i radnog paketa WP2. Obuka za interventne i spasilačke postojbe / jedinice.

Glavni cilj Konferencije je predstaviti prijedlog organizacije terenske vježbe civilne zaštite a u svrhu provjere znanja i vještina nakon provedbe obuke za interventne i spasilačke postrojbe. Specijalni ciljevi uključuju definiranje lokacije, scenarija i jasne strukture vježbe, određivanje potrebe za logističku podršku organizaciji kao i definiranje koncepta analize vježbe.

Planirano je prisustvo par predstavnika svakog od korisnika Projekta, uključujući Ministarstvo sigurnosti / bezbjednosti BiH, Federalnu upravu civilne zaštite Federacije BiH, Republičku upravu civilne zaštite Republike Srpske i Odjel za javnu sigurnost / Odjeljenje za javnu bezbjednost Brčko Distrikta BiH.

Share: