Radionica: Rasprava o preliminarnim rezultatima za radnu aktivnost 1.2, u sklopu Projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”

EU 4 BETTER CIVIL PROTECION

Datum: 11.10.2019. godine, 

Neum, Hotel Sunce

Dana 15.10 do 18.10.2019. godine, u prostorijama Hotela Sunce u Neumu, u organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR, će se održati radionice u sklopu provođenja projekta „EU 4 Better Civil Protecion“, radi pristupanja BiH Mehanizmu civilne zaštite Europske / Evropske Unije

WP 1. Razvoj kapaciteta civilne zaštite Radionica: Rasprava o preliminarnim rezultatima za radnu aktivnost 1.2

PROGRAMI RADIONICA PO DANIMA

15. 10. 2019. godine

Otvaranje Radionice
Predstavljanje sudionika
Program i ciljevi
Dr.sc.Damir Trut,
pomoćnik ministra MUP RH
MSB BiH
AZUR
Uvod u pristup, metodologiju i način analize zakonodavstva
Bosne i Hercegovine, Europske/Evropske unije i Republike Hrvatske
Doc. dr. sc. Robert Mikac i
Krunoslav Katić, MSc
Analiza “Strateškog i normativnog okvira”
– Uvod u temu
– Rasprava
Doc. dr. sc. Robert Mikac i
Krunoslav Katić, MSc
Analiza “Institucija i ključnih aktera”
– Uvod u temu
– Rasprava
Doc. dr. sc. Robert Mikac i
Krunoslav Katić, MSc
Rasprava
Zaključci prvog dana
Doc. dr. sc. Robert Mikac i
Krunoslav Katić, MSc

16. 10.2019. godine

Analiza “Sustava civilne zaštite i njegovog djelovanja”
– Uvod u temu
– Rasprava
Doc. dr. sc. Robert Mikac i
Krunoslav Katić, MSc
Analiza “Međunarodne suradnje”
– Uvod u temu
– Rasprava
Doc. dr. sc. Robert Mikac i
Krunoslav Katić, MSc
Zaključci radionice Doc. dr. sc. Robert Mikac i
Krunoslav Katić, MSc

17. 10.2019. godine

Otvaranje Radionice
Predstavljanje sudionika
Program i ciljevi
MUP RH
MS BiH
AZUR
Predstavljanje projekta ”Izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i
Hercegovine za Mehanizam Unije za civilne zaštitu”

Davor Spevec, MSc

Koordinacija i komunikacija između relavantnih institucija sustava civilne zaštite Republike Hrvatske Doc. dr. sc. Robert Mikac
Koordinacija i komunikacija na razini Europske unije s državama i međunarodnim institucijama Krunoslav Katić, MSc
Rasprava
Zaključci prvog dana
Doc. dr. sc. Robert Mikac i Krunoslav Katić, MSc

18. 10.2019. godine

Rasprava o Konceptu Nacionalnog međuministarskog odbora o izvanrednoj situaciji Bosne i Hercegovine Doc. dr. sc. Robert Mikac i Krunoslav Katić, MSc
Rasprava o strukturnim i operativnim postupcima (SOP-ima) i postupcima i komunikaciji kontaktnih točaka Bosne i Hercegovine Doc. dr. sc. Robert Mikac i Krunoslav Katić, MSc
Zaključci radionice Doc. dr. sc. Robert Mikac i Krunoslav Katić, MSc

Drage kolegice i kolege dobro nam došli

                                     

Share: