Održana Konferencija “Priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“

U četvrtak, 12. decembra tekuće godine u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine održala se Konferencija „Priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“ a u sklopu projekta „EU za bolju civilnu zaštitu.“ Cilj Konferencije je bio da se predstave dosadašnji rezultati i provedene aktivnosti u sklopu Projekta, uz osvrt i na značaj regionalne suradnje.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini, međunarodnih organizacija, predstavnici općinskih, kantonalnih, entitetskih i državnih nivoa vlasti i organa civilne zaštite kao i predstavnici akademske zajednice.

Prisutnima su se obratili gospodin Damir Trut, pomoćnik ministra Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske a u ime Ravnateljstva civilne zaštite, gospodin Edin Garaplija u ime Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR, gospodin Nicolas Bizel u ime Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini kao i gospodin Idriz Brković u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Prvog marta 2019. godine je počela implementacija Projekta koja provodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, kao voditelj Konzorcija sa partnerom iz Bosne i Hercegovine, Ascijacijom za upravljanje rizicima –AZUR, a  koji su odabrani kroz međunarodni poziv od strane Delegacije EU u BiH.

Projekat traje dvije godine (2019-2021) i u potpunosti ga finansira Evropska unija, kroz Instrument za pred-pristupnu pomoć (IPA), u vrijednosti od približno 1,5 miliona eura, namijenjenih za obuke, vježbe, planove, procjene i druge dokumente a korisnici istog su: Ministarstvo sigurnosti BiH, Federalna uprava civilne zaštite Federacije BiH, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske, Odjel za javnu sigurnost Brčko distrikt BiH i lokalne zajednice.

Share: