Održana Inicijalna planska konferencija, u sklopu Projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”

Inicijalna planska konferencija je održana 5.11.2019. godine u Operativno-komunikacijskom centru Ministarstva sigurnosti / bezbjednosti Bosne i Hercegovine i organizirana od strane Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR, u sklopu Projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”.

Dvadeset stručnjaka iz relevantnih institucija za zaštitu i spašavanje je učestvovalo na konferenciji, uključujući predstavnike Ministarstva sigurnosti / bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Odjela za javnu sigurnost / bezbjednost Brčko Distrikta BiH.

Konferenciju su vodili eminentni stručnjaci: g. Igor Milić, g. Damir Piličik i g. Mladen Boričević sa ciljem da se definiše terenska vježba odnosno njena struktura, lokacija, dinamika, logistika i analiza.

Share: