NAJAVA ZA MEDIJE – Konferencija „Priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije”, u sklopu Projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”

Ministarstvo sigurnosti / bezbjednosti Bosne i Hercegovine, kao nosilac međunarodnih obaveza u oblasti zaštite i spašavanja i nosilac koordinacije poslova planiranja i provođenja mjera zaštite i spašavanja, snažno je opredijeljeno da u cilju ispunjenja međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine podrži uspostavu institucionalnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini za redukciju rizika od katastrofa i pripremu za efikasan odgovor, u slučaju prirodnih i nesreća uzrokovanih od strane čovjeka.

Svi mediji su pozvani da prate Konferenciju „Priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“ na kojoj će se prezentirati rezultati tekućeg projekta finansiranog od strane Europske unije „EU za bolju civilnu zaštitu“ u četvrtak, 12.12. 2019. godine sa početkom u 10:30 u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (velika sala, 1/I).

Izjave za medije su zakazane za 11:10 i davat će ih predstavnici Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ministarstva sigurnosti / bezbjednosti Bosne i Hercegovine kao i entitetskih uprava civilne zaštite (Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine) i Odjela  za javnu sigurnost / Odjeljenja za javnu bezbjednost Brčko Distrikta BiH.

Projekat „EU za bolju civilnu zaštitu“ finansiran od strane Europske unije sa 1.5 miliona eura a implementiraju ga Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske zajedno sa Asocijacijom za upravljanje rizicima AZUR od marta 2019. godine sa ciljem pomoći Bosni i Hercegovini da pristupi Mehanizmu civilne zaštite Europske unije.

Na Konferenciji se očekuje prisustvo predstavnika diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini, domaćih naučnih i akademskih struktura, predstavnika relevantnih regionalnih organizacija i institucija iz Bosne i Hercegovine.

Dodatne informacije su dostupne na: https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en

Za više informacija molimo kontaktirajte:

Emina Mušija

e-mail: [email protected]

Tel: +387 (0) 66 032 319

Share: