Najava radionica u Brčkom u sklopu Projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”

U hotelu Jelena u Brčkom će se u periodu od 11. do 14. februara tekuće godine održati dvije radionice: Obuka o pripremi projektnim prijedloga za konkurse objavljenje u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu te Evaluacijska radionica za radnu aktivnost 1.4. Obje radionice su u sklopu WP1. Razvoj kapaciteta civilne zaštite, a u skladu sa predviđenim aktivnostima projekta „EU za bolju civilnu zaštitu – Izdradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije.“ Oragnizatori su Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske i Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR Sarajevo.

Prisustvovat će predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalne uprave civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Odjela za javnu sigurnost/javnu bezbjednost Brčko distrikta.

Tematske oblasti na radionicama uključuju uvod u projektni menadžment, izradu projektnih prijedloga, rezultate već provedenih projekata, sistem ranog upozoravanja u civilnoj zaštiti, njegove aspekte uspostave i značaj.

Share: