CMI Kurs/Tečaj na Jahorini 23.05. – 28.05.2021

Zajedničkim snagama na putu ka pristupanju Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu ‘

Od  23.05. – 28.05.2021. godine na  Jahorini (Hotel Vučko), se uspješno proveo CMI Kurs / Tečaj, koji se provodi u sklopu projekta EU za bolju civilnu zaštitu radi jačanja kapaciteta civilne zaštite u Bosni i Hercegovini, na putu pristupanja civilnih zaštita Bosne i Hercegovine u Mehanizam Unije za civilnu zaštitu.

Kao korisnici projekta i polaznici Kursa u aktivnostima su sudjelovali predstavnici Ministarstva sigurnosti / bezbjednosti  BiH,  Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, te Odjela za javnu sigurnost / bezbjednost Distrikta Brčko BiH.

Glavni cilj Kursa je upoznati sudionike sa temeljnim pretpostavkama rada unutar Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, te  dati sudionicima i pripadnicima operativnih snaga podlogu za nastavak treninga koji će im omogućiti sudjelovanje u međunarodnim operacijama civilne zaštite koji se provode pod pokroviteljstvom Europske Unije.

CMI Kurs je organiziran od strane voditelja projekta, konzorcija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR, kroz projekt „EU za bolju civilnu zaštitu – izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu“, uz angažovanje eminentnih predavača i instruktora iz Europske unije.

Svečano otvaranje kursa su proveli g. Damir Trut, ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite MUP RH i projekt menadžer, g. Milan Novitović, direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, te Haris Delić, predsjednik Asocijacije za upravljanje rizicima. Navedeni su iskazali zadovoljstvo nastavkom aktivnosti u sklopu projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”, te su ovom prilikom dali punu podršku projektu i kursu, a učesnicima zaželjeli uspjeh u projektnim i poslovnim aktivnostima.

Sve mjere zaštite od virusa SARS CoV-2 su za sve vrijeme trajanja Kursa obavezujeće za sve učesnike kursa.

Dana 23.05 – 26.05.2021. godine, je izvršena priprema za vježbu, koja je planirana za dan 27.05.2021. godine.

Ovu vježbu su neposredno propratili i istoj prisustvovali predstavnica Delegacije Europske unije Biljana Tomić, program menadžerica, te Ministar sigurnosti / bezbjednosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić.

Dana 27.05.2021. godine je održana vježba u sklopu CMI Kursa / Tečaja, gdje su korisnici projekta pripadnici Ministarstva sigurnosti / bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, Federalne uprave civilne zaštite i Odjela za javnu sigurnost / bezbjednost Brčko distrikta BiH pokazali usvojena i unaprjeđena znanja u skladu sa EU praksom.

Dana 28.05.2021. godine je uspješno završen CMI Kurs / Tečaj u sklopu CMI Kursa, te su tom prilikom korisnici projekta – pripadnici Ministarstva sigurnosti / bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, Federalne uprave civilne zaštite i Odjela za javnu sigurnost / bezbjednost Brčko distrikta BiH, dobili certifikate o prolasku Kursa / Tečaja.

U sklopu 5-dnevnog kursa su se sudionici upoznali sa temeljnim sistemom rada unutar Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, a tom prilikom su pripadnicima operativnih snaga BiH date potrebne vještine koje će im omogućiti sudjelovanje u međunarodnim operacijama civilne zaštite, koje se provode pod pokroviteljstvom Europske unije.

Sve mjere zaštite od virusa SARS CoV-2 obvezujuće su za sve polaznike tečaja za vrijeme trajanja kursa/tečaja.

Share: